Rabu, 24 Maret 2010

KISAH "MAKNA BASMALLAH" (1)

Setan Kurus Versus Setan Gemuk

Diriwayatkan bahwa abu hurairah berkata: setan yang menggoda orang mukmin telah bertemu dengan setan yang menggoda orang kafir. Ternyata setan yang menggoda orang kafir itu rambutnya berminyak, gemuk, dan kekar. Sedangkan setan yang menggoda orang mukmin kurus, kusut, kotor dan telanjang. Maka berkatalah setan yang menggoda orang kafir, “mengapa kamu jadi kurus begitu?”

Ia menjawab, “saya tinggal bersama orang yang apabila makan ia menyebut nama allah, sehingga aku tetap lapar, dan apabila ia minum ia jua menyebut nama allah, sehingga aku tetap haus, dan apabila ia berpakaian ia menyebut nama allah sehingga aku tetap telanjang, dan apabila ia berminyak kepalanya ia menyebut nama allah sehingga aku tetap kusut masai.”

Maka setan yang menggoda orang kafir berkata. “akan tetapi aku hidup bersama orang yang tidak melakukan hal seperti itu semua. Oleh karena itu aku ikut makan, minumk dan berpakaian bersamanya jadi aku sehat seperti ini.”

Berkat kejujuran

Syeikh Abdul Kadir semasa berusia 18 tahun meminta izin ibunya merantau ke Baghdad untuk menuntut ilmu agama. Ibunya tidak menghalang cita-cita murni Abdul Kadir meskipun keberatan melepaskan anaknya berjalan sendirian beratus-ratus batu. Sebelum pergi ibunya berpesan supaya jangan berkata bohong dalam apa jua keadaan. Ibunya membekalkan uang 40 dirham dan dijahit di dalam pakaian Abdul Kadir. Selepas itu ibunya melepaskan Abdul kadir pergi bersama-sama satu rombongan yang kebetulan hendak menuju ke Baghdad.

Dalam perjalanan, mereka telah diserang oleh 60 orang penyamun. Habis harta kafilah dirampas tetapi penyamun tidak mengusik Abdul Kadir kerana menyangka dia tidak mempunyai apa-apa. Salah seorang perompak bertanya Abdul Kadir apa yang dia ada. Abdul Kadir menerangkan dia ada wang 40 dirham di dalam pakaiannya. Penyamun itu hairan dan melaporkan kepada ketuanya. Pakaian Abdul Kadir dipotong dan didapati ada wang sebagaimana yang diberitahu.

Ketua penyamun bertanya kenapa Abdul Kadir berkata benar walaupun diketahui uangnya akan dirampas? Abdul Kadir menerangkan yang dia telah berjanji kepada ibunya supaya tidak bercakap bohong walau apa pun yang berlaku. Apabila mendengar dia bercakap begitu, ketua penyamun menangis dan menginsafi kesalahannya. Sedangkan Abdul Kadir yang kecil tidak mengingkari kata-kata ibunya betapa dia yang telah melanggar perintah Allah sepanjang hidupnya. Ketua penyamun bersumpah tidak akan merompak lagi. Dia bertaubat di hadapan Abdul Kadir diikuti oleh pengikut-pengikutnya.

Moral & Iktibar Ilmu Agama perlu dituntut meskipun terpaksa berjalan jauh. Kata-kata ibu menjadi pendorong dan perangsang dalam hidup. Berkata benar adalah satu kekuatan yang boleh memberi keinsafan kepada orang lain. Niat yang baik dan ikhlas mendapat keberkatan daripada Allah.